Το Ενεργειακό πιστοποιητικό:

 • Καταγράφει την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας.
 • Κατατάσσει το κτίριο σε μία ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η).
 • Περιέχει προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας του χώρου σας.

Είναι Υποχρεωτικό:

 • Για νέες μισθώσεις κτιρίων.
 • Για μεταβίβαση ακινήτου.
 • Για νέα ή ριζικά ανακαινισμένα κτίρια.
 • Για την ένταξη κατοικιών στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον.

Τα Δικαιολογητικά:

 • Κάτοψη ή σκαρίφημα.
 • Αριθμός κτηματολογίου (εάν έχει γίνει δήλωση).
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση, ΔΟΥ, Τηλέφωνο).
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ.
 • Οικοδομική Άδεια. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για ακίνητα που ανεγέρθηκαν πριν από 14/3/1983.

Η διάρκεια ισχύος που έχει:

 • Το ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) είναι για δέκα (10) έτη.
 • Σε περίπτωση ολικής ανακαίνισης του κτηρίου πριν ολοκληρωθεί η δεκαετία, απαιτείται η έκδοση νέου ενεργειακού πιστοποιητικού.