ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ 2020

Την άνοιξη του 2020 αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο τρίτος κύκλος του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ”. Επειδή το ενδιαφέρον τον πολιτών είναι αυξημένο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος στοχευει να αυξήσει τα κονδύλια, ώστε να μπορέσει να επιδοτηθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών και να δοθεί προτεραιότητα στους παλιούς αιτούντες, οι οποίοι δεν προχώρησαν σε υλοποίηση λόγω έλλειψης χρόνου και εξάντλησης πόρων. Κατά τ’άλλα το πρόγραμμα διατηρεί τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων, δηλαδή συνδυασμός επιδότησης των παρεμβάσεων σε ποσοστό έως 70%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος των νοικοκυριών και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Το γραφείο μας αναλμβάνει την σύνταξη φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης σας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • Έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία
 • Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φυσικά πρόσωπα που έχουν ψιλή κυριότητα και μισθώνουν το ακίνητο ή το έχουν αποκτήσει πρόσφατα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, η αίτηση θα πρέπει να γίνει από τον επικαρπωτή.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Εισοδηματικά Κριτήρια

Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου. Σημειώνεται ότι και για αυτήν την 7η εισοδηματική κατηγορία, τα κόστη για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης».

Τα ποσοστά επιχορήγησης για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον” φτάνουν έως και το 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών, ενώ ο προϋπολογισμός εργασιών φτάνει μέχρι και 25.000 ευρώ.

Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής  (Ίδια κεφάλαια – Τραπεζικός δανεισμός)

Η λήψη του δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα για την κάλυψη της ιδιωτικής τους συμμετοχής  να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, στην περίπτωση λήψης δανείου το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ και η διάρκεια αποπληρωμής του είναι από 4 έως 6 έτη.

Επιχορήγηση σε ποσοστό 100% της δαπάνης:

 • Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις).
 • Άμοιβη συμβούλου έργου.
 • Άμοιβη για τύχον εκδόσεις αδείων/μελετών.

Το κόστος των παραπάνω καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Οι εργασίες που πρόκειται να επιδοτήσει το Προγράμμα είναι:

 • Η εξωτερική θερμομόνωση στο κέλυφος του κτιρίου ( που αφορά την θερμομόνωση τοίχων , δωματίων και πυλωτής ).
 • Η μόνωση – θερμομόνωση ταράτσας.
 • Η αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα καθώς και συστημάτων σκίασης.
 • Η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης.
 • Η εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών παροχής ζεστού νερού ( ηλιακός θερμοσίφωνας ).
 • Η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.

Τα δικαιολογητικά του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΙ:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
 • Για περιπτώσεις που η κατοικία ενοικιαζόταν ή είχε παραχωρηθεί δωρεάν Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2.
 • Αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη με εισόδημα, αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό.
 • Αν ο ιδιοκτήτης είναι ταυτόχρονα προστατευόμενο μέλος, πρόσφατο αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό των υπόχρεων φορολογικής δήλωσης.
 • Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου.
 • Κάτοψη ορόφου.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα κατοικίας.
 • Έγγραφα Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
 • Συμβόλαιο ακινήτου και μεταγραφή στο υποθυκοφυλακείο για πρόσφατη απόκτηση ακινήτου.

Η διαδικασία για την ένταξη στο Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΙ”

 1. Ραντεβού για ελέγχο των δικαιολογητικών και θα σας πούμε αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
 2. Θα αναζήτησουμε δικαιολογητικά που δεν συγκεντρώσατε όπως αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη, τομή κ.λπ.) από την τοπική Πολεοδομία.
 3. Θα κάνουμε αυτοψία και θα ελέξουμε τη νομιμότητα του κτιρίου.
 4. Αν δικαιούστε τότε προχωράμε στην σύναψη ανάθεσης της διαδικασίας ένταξης.